Tilmelding til: Indmeldelse


Hvilket lokale søger du plads i?


Hvad er dit hovedinstrument (F.eks. trommer eller guitar/sang)

Skriv jeres bandnavn her, hvis I har sådan et.

Hvor mange medlemmer er I i bandet pt.? Hvis du er solist, så skriv 1.


Skriv dine kommentarer her.
F.eks. dine 1.- og 2.prioriteter i forhold til øvedage og tidsrum.

Tilbage